Nyckeltal för Project Playground

Org nr: 802450-8924
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)11 51310 729
Eget kapital (tkr)6 8829 055
Kostnader / Totala intäkter i %85
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6875
KommentarFöreningen är nybildad och erhäll sitt 90-konto i juni 2015 dessutom har föreningen mottagit en större donation.
Kommentar