Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6211 954
Eget kapital (tkr)0109
Kostnader / Totala intäkter i %2313
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7781
Kommentar
Kommentar