Nyckeltal för Fonden för CancerFriskvård

Org nr: 802495-7113
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)345
Eget kapital (tkr)-725
Kostnader / Totala intäkter i %16718
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %16711
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är fortfarande i uppstartsskede.
Kommentar