Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: 802447-9415
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)71117
Eget kapital (tkr)4160
Kostnader / Totala intäkter i %7374
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %010
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto i juli 2015.Organisationen är fortfarande i en uppstartsfas.
Kommentar