Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6273 982
Eget kapital (tkr)17289
Kostnader / Totala intäkter i %204
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10998
Kommentar
Kommentar