Nyckeltal för Pratham Sweden

Org nr: 802453-1058
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1417
Eget kapital (tkr)168
Kostnader / Totala intäkter i %8665
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7176
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.Föreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015. Detta är föreningens första hela verksamhetsår..
Kommentar