Nyckeltal för Tuki Nepal Society

Org nr: 829502-8826
Organisationstyp: 

År2016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 646
Eget kapital (tkr)1 060
Kostnader / Totala intäkter i %5
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %103
Kommentar
Kommentar