Brev ställt till organisationerna och deras revisorer januari 2018