Blanketter 90-konto

Under Ansökan/blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Blanketter för redovisning, rapportpaketet och anvisningar finns under fliken redovisning. 

Statistik 90-kontoorganisationerna

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-kontoorganisationerna. Här finns också nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år) samt statistik över de största organisationerna.

Aktuellt

19 Februari, 2019
Fonden för CancerFriskvård har på egen...
11 Februari, 2019
Kafaalo Organization har på egen...
7 Februari, 2019
Min Första Bibel har på egen begäran...

Pressreleaser