Brev ställt till organisationerna och deras revisorer mars 2018