Insamlingsstatistik

Sammanställning över insamlingen av gåvor och bidrag i Sverige
 

Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, (enligt rapportpaketet) som respektive 90-konto organisation årligen ska lämna in till Svensk Insamlingskontroll för kontroll och granskning.
 

Statistik över insamlingen i siffror
 

Organisationernas rapportering granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll varje år innan statistiken över insamlingsåret publiceras. Här finns sammanställd statistik (10 års utveckling) av totala intäkter, gåvor/bidrag från allmänheten, företag, myndigheter, organisationer samt ändamåls- och administrations nyckeltalen. Här redovisas årligen också de största organisationeras intäkter per klassificering, privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer. Information finns också om hur utvecklingen har varit de senaste åren gällande antalet organisationer som haft 90-konto. 
 

Nyckeltalsdiagram
 

I nyckeltalsdigram med flerårsöversikt (10 år) redovisas hur stor andel av de årliga intäkterna som använts till organisationernas ändamål och hur mycket som gått till insamlings- och administrationskostnader. Statistik över nyckeltalen finns också redovisade per givarkategori och per ändamålsområde samt inom vilka områden man bedriver verksamhet, Sverige eller utomlands.
 

Organisationernas individuella nyckeltal
 

Under fliken 90-konto redovisas årligen statistiska uppgifter för respektive organisations totala intäkter (gåvor/bidrag), eget kapital och nyckeltalen administrationskostnad och ändamålsuppfyllelse.

 

Nedan finns också statistik och diagram på engelska

 

Bifogade dokument:

Vanliga frågor:

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaderna augusti till oktober. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto efter att granskningen har slutförts.