Statistik över insamlade gåvor och bidrag

Sammanställning från den årliga rapporteringen

Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, (enligt rapportpaketet) som respektive organisation ska lämna in till Svensk Insamlingskontroll för årlig kontroll och granskning.

Statistik över insamlingen i siffror

Utifrån organisationernas årliga rapportering som har granskats och kontrollerats sammanställer Svensk Insamlingskontroll varje år statistik över 90-kontoinnehavarnas insamling. Här redovisas utvecklingen (10 år) av totala intäkter, gåvor från allmänheten, företag, myndigheter, organisationer och övriga intäkter samt ändamåls- och administrations nyckeltalen. Här redovisas också de största organisationeras intäkter per klassificering. Statistisk finns också över utvecklingen av antalet organisationer som haft 90-konto. 

Nyckeltalsdiagram

I nyckeltalsdigram med flerårsöversikt (10 år) redovisas hur stor andel av de årliga intäkterna som använts till organisationernas ändamål och hur mycket som gått till insamlings- och administrationskostnader. Statistik över nyckeltalen finns också redovisade per givarkategori och per ändamålsområde samt verksamhetsområden.

Organisationernas individuella nyckeltal

Det finns också statistiska uppgifter för respektive organisations årliga insamling med intäkter, eget kapital och nyckeltal att hitta under fliken 90-konton.
 

Nedan finns också statistik och diagram på engelska

 

Bifogade dokument:

Vanliga frågor:

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaderna augusti till oktober. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto efter att granskningen har slutförts.